فدراسیون شطرنج

معمای روز
معماي 41: سفيد شروع و در 4 حرکت مات مي کند.

رویدادهای آینده

هواشناسی سمنان

اذان سمنان

مسابقات شطرنج انتخابی جشنواره سراسری کشور

مسابقات انتخابی شطرنج قهرمانی آقایان و بانوان استان جهت شرکت در مسابقات جشنواره سراسری کشور با قهرمانی مهران نوری (سهمیه برادران) و یگانه خورشیدی (سهمیه خواهران) به پایان رسید.

در بخش آقایان: مسابقات با شرکت 21 شرکت کننده طی 7 دور به روش سوئیسی برگزار گردید.در پایان مسابقات آقای مهران نوری با کسب 6 امتیاز موفق به کسب مقام قهرمانی ،ابوذر شیرازی با کسب 5.5 امتیاز نایب قهرمان و شهریار فیاضی با 5 امتیاز سوم شد.

در بخش بانوان: مسابقات با شرکت 8 شرکت کننده طی 5 دور به روش سوئیسی برگزار گردید.در پایان مسابقات خانم یگانه خورشیدی با کسب 4 امتیاز موفق به کسب مقام قهرمانی ،ریحانه جهادی با کسب 3.5 امتیاز  و پوئن شکنی بهتر نسبت به سایر رقیبان نایب قهرمان و آرمیتا جلالیون با همین امتیاز سوم شد.

لازم به ذکر است مسابقات به سرپرستی آقای اخلاقی و داوری مجیدهمتی طی 2 روز برگزار گردید.

رده بندی پایانی مسابقات انتخابی شطرنج قهرمانی آقایان

رده بندی پایانی مسابقات انتخابی شطرنج قهرمانی بانوانمنوي اصلي

موضوعات

لینکستان